Categoría : MITJANS DE COMUNICACIÓ

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA “SALVEM LA VALL DE LA RIERA” EN CONÈIXER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ARE DE PINEDA PER PART DE LA GENERALITAT

16/3/09)

 

1.- Considerem que l’aprovació definitiva de l’ARE de Pineda, per part de la Generalitat, amb la construcció prevista de 1.998 habitatges, és una MALA NOTÍCIA pel municipi. L’execució d’aquest volum d’habitatge tan elevat, allunya a Pineda d’un model territorial equilibrat i sostenible.

 

2.- L’execució de l’ARE suposarà la construcció total dels 3 kms. de façana litoral de que disposa el municipi i l’apropa, perillosament, als models de saturació urbanística que caracteritza part de les poblacions del Baix Maresme; a més a més, estimula un consum de sòl exagerat i a un ritme molt accelerat. Amb la construcció de l’ARE, Pineda de Mar es converteix en el primer municipi de l’Alt Maresme que tindrà tota la façana marítima edificada.

 

3.- La pretesa necessitat d’equipaments, de serveis o d’habitatge social no pot justificar, de cap manera, l’execució de plans tan desproporcionats com l’ARE de Pineda. Quan l’ARE de Pineda estigui realitzada és probable que la demanda d’equipaments o serveis sigui igual o superior a l’existent abans del seu inici.

 

4.- Entenem que l’aprovació definitiva de l’ARE de Pineda, per part de la Generalitat, sense que ni tan sols s’hagin respost les propostes i al·legacions efectuades durant la informació pública, suposa un menyspreu als processos de participació ciutadana.

 

5.- Com a entitat, es continuarà intervenint per tal que l’execució de l’ARE, en cas de tirar-se endavant, incorpori el màxim nombre de propostes que ja es van fer arribar tant a la Generalitat com al propi ajuntament, durant la fase d’informació pública.

 

6.- Com a entitat instem a l’ajuntament per tal que, a curt termini, finalitzi la desclassificació del sòl urbanitzable encara vigent a la Vall de la Riera i que doni compliment a l’Agenda 21 que va aprovar l’any 2005.

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA DAVANT L’ANUNCI DEL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LA N-II A LA GENERALITAT I DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CARRETERA ALTERNATIVA

(27/04/08)

 

Pineda de Mar: un futur territorial i ambiental incert

 

1.- La plataforma entén que la construcció d’una nova carretera, per tal de no tocar l’actual règim injust d’explotació de l’autopista, és una mesura desencertada que malbarata el consum de territori; més encara en una comarca amb serioses limitacions d’espai i amb uns nivells de saturació física preocupants. Lluny de solucionar problemes tendeix a perpetuar-los.

 

2.- Desvincular la mobilitat de les polítiques urbanístiques i d’ordenació de territori és un greu error. No es poden posar sobre la taula la construcció de noves carreteres i, a la vegada, promoure creixements urbanístics intensos i difusos tal i com estan duent a terme diversos municipis de la comarca. N’és un exemple Pineda amb el Pla Parcial 1 (PP1). Això sense perdre de vista l’important paper que ha de jugar el transport públic.

 

3.- La construcció d’una nova carretera tindrà unes conseqüències territorials, ambientals i paisatgístiques especialment nefastes per Pineda de Mar. El nostre municipi és l’únic de tot el Maresme on la carretera, a més de construir-se, se separa de l’autopista i travessa, en diagonal, el paratge de la Vall de la Riera de Pineda fins empalmar amb l’actual N-II, sota el turó de Gràcia. Això suposarà una greu alteració per a la vall, des del punt de vista ambiental, patrimonial, agrari i paisatgístic. Per altra banda deixa seriosament tocada la possibilitat que la vall de la riera sigui un dels principals connectors biològics i paisatgístics entre el Montnegre i el litoral.

 

4.- La construcció d’una nova carretera com la descrita obre les portes a que el municipi de Pineda s’apropi, perillosament, als nivells de saturació territorial i urbanística propis d’algunes poblacions del Baix Maresme.

 

5.- Contràriament al que ha insinuat l’alcalde de Pineda, denunciem que la supressió de la N-II al seu traçat actual no pot justificar, de cap manera, la ubicació de nous equipaments per sobre la carretera, ja que representaria la primera passa per iniciar la urbanització de la vall. Això quan està en cartera la construcció de 1.500 habitatges al PP1 a part d’altres actuacions urbanístiques menors com el PP3, el PP7 i diverses unitats d’actuació. D’acord amb el que s’acaba de dir ens preguntem: quins efectes pot tenir sobre la mobilitat futura tot aquest conjunt d’operacions?

 

6.- Demanem, per enèssima vegada, que l’ajuntament procedeixi a la declaració de la integritat de la vall de la riera com a SÒL NO URBANITZABLE i que iniciï el procediment perquè sigui incorporada al sistema d’espais protegits del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

 

7.- Cal recordar que l’Agenda 21 aprovada per l’ajuntament (CIU+PSC+ERC), l’abril de 2005, recull com a prioritària la total desclassificació urbanística de la vall. Per tant, demanem que s’actui, políticament, d’acord amb la seva aprovació i que s’executi la desclassificació sense més tardança.

 

8.- Cal recordar que l’ajuntament de Pineda va signar, fa 6 anys, la Carta d’Aalborg per la qual es compromet a implementar, de manera progressiva, polítiques de sostenibilitat. Edificar tota la façana marítima amb prop de 2.000 habitatges, deixar les portes obertes perquè s’urbanitzi el rerapaís i donar el vist-i-plau a una nova carretera d’aquestes característiques no tenen res a veure amb la sostenibilitat.

 

 

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA DAVANT LA SUPRESSIÓ DEL PASSEIG DE RIBERA PER LA RIERA DE PINEDA

(14/10/10)

La nostra entitat, en conèixer l’endarreriment que patirà el projecte de carril-bici a l’eix de la riera, vol manifestar que aquesta no és una bona notícia. Així mateix vol mostrar el seu escepticisme per les noves mesures que s’han anunciat al respecte.

1.- La nostra entitat expressa la disconformitat amb la manera com s’ha pres la decisió de modificar un carril bici que ja estava projectat i que s’havia d’executar aprofitant el reasfaltatge del Passeig d’Hortsavinyà. Aquests canvis s’haurien d’haver discutit, prèviament, en la comissió de seguiment de les obres de la depuradora.

 

2.- La nostra entitat, davant la situació creada, vol denunciar l’incompliment del compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua de convocar la comissió amb una regularitat de 2-3 mesos. La darrera reunió es va realitzar el mes d’abril tot i l’acord que es va prendre llavors per convocar la següent pel mes de juliol.

 

3.- El mes de setembre, la Plataforma va sol·licitar als responsables de l’ACA la convocatòria de la reunió sense que, de moment, s’hagi obtingut cap resposta. És per això que demanem a l’Ajuntament què exigeixi a l’ACA la realització immediata d’aquesta reunió per acabar amb aquesta política de fets consumats.

 

4.- El carril-bici no es farà, com a mínim a curt termini, per una manca de possibilitat pressupostària del consistori que l’obliga a no poder fer front a la despesa d’uns 60.000 euros que significa l’expropiació d’uns 2 m. d’amplada als terrenys adjacents al passeig d’Hortsavinyà.

 

5.- Aquesta limitació ha obligat a replantejar un projecte molt acurat que ja estava redactat i que proposava la ubicació del carril-bici en un espai d’uns 2 m. d’amplada comprès entre la riera i el passeig d’Hortsavinyà. Això suposava separar el passeig d’Hortsavinyà uns 2 m. de la riera per incloure el carril.

 

6.- L’opció que s’ha pres és la de fer un voral estret per a vianants d’uns 50 cms. d’amplada entre el límit de l’asfaltat i la riera i deixar, sense data d’execució, el carril-bici que s’havia de situar a tocar de la riera. Entenem que separar el carril bici de l’eix de la riera i, substituir-lo per un voral estret de vianants, és una actuació que desnaturalitza i devalua el conjunt del projecte.

 

7.- La nostra entitat vol agrair la bona predisposició del sector agrari de la zona i reconeix la idoneïtat del projecte que ara s’ha deixat de banda, ja que contemplava una ocupació mínima de l’espai agrícola de la Vall de la Riera. Tanmateix es demanarà a l’Ajuntament que el carril-bici compromès s’executi ABANS de les eleccions municipals del maig de 2011.

 

DENUNCIEM LA DEGRADACIÓ DE LA VALL DE LA RIERA

La Plataforma, juntament amb 6 entitats més, elaboren un full on es denuncia la degradació progressiva que està patint la Vall de la Riera i demanen mesures urgents per aturar-la:

 

ATUREM JA LA DEGRADACIÓ DE LA VALL DE LA RIERA DE PINEDA!!

 

La Vall de la Riera de Pineda és l’espai natural més important que disposa el nostre poble i una de les principals entrades al Parc Natural del Montnegre. Durant els últims anys, s’han realitzat diverses campanyes ciutadanes a favor de la seva preservació. El cert, però, és que la zona s’ha anat degradant cada vegada més, tot i que la Generalitat va protegir parcialment la Vall l’any 2005. És per això que les entitats i col·lectius que signem aquest full fem una crida pública per aturar, urgentment, aquest estat de coses.

El que demanem és:

 

1.- DESCLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA COMPLETA DEL SÒL URBANITZABLE DE LA VALL.

Després de 10 anys de demanar-ho, amb més de 3.000 signatures a favor, que l’Agenda 21 ho recollís com a actuació prioritària, i malgrat el seu compromís, l’actual govern municipal (PSC i ERC) tan sols n’ha desclassificat el 40%, és a dir, ha deixat més de la meitat del sòl amb potencial urbanitzable. Exigim a l’equip de govern, la desclassificació total de la part sensible a ser urbanitzada.

 

2.- RECUPERACIÓ DELS ESPAIS AGRÍCOLES OCUPATS PER BARRAQUES I ACTIVITATS IRREGULARS QUE HAURIEN D’ANAR AL POLÍGON INDUSTRIAL.

A la Vall de la Riera trobem una de les zones del Maresme on el barraquisme, preferentment de cap de setmana, i les activitats irregulars han assolit una major extensió. Això ha expulsat l’activitat agrícola professional i ha empitjorat els valors paisatgístics, patrimonials, ambientals i econòmics del territori. La normativa urbanística del municipi i de la Generalitat prohibeixen, expressament, aquest tipus d’assentaments i cal fer complir-ho de manera efectiva.

 

3.- TRANSFORMACIÓ DE LA RIERA EN UN CORREDOR VERD QUE UNEIXI EL POBLE AMB EL MONTNEGRE.

Amb la construcció de les obres dels col·lectors de la depuradora, l’equip de govern es va comprometre a transformar la riera en un veritable corredor verd entre Pineda i el Montnegre; el projecte incloïa la restauració vegetal dels talussos de la riera, un passeig per a vianants i un carril bici entre el marge dret de la riera i la nova carretera.

L’interès ha estat tant poc, que a dia d’avui, la carretera ja torna a ser asfaltada i enganxada al marge dret de la riera, sense espai suficient per, ni tant sols, posar-hi un pas de vianants.

Al ple del mes de Febrer, l’Ajuntament va aprovar a corre-cuita, tirar endavant el projecte de passeig per a vianants. Aquest disposa d’un espai de només 50 cm de canyer i deixa per una segona fase sense concretar, la creació del carril bici, que haurà de situar-se a l’altre banda de la carretera. Això no és cap corredor verd, és un nyap.

 

4.- FINALITZACIÓ COMPLETA DE LES OBRES DE LA DEPURADORA.

El passat mes de desembre l’ACA va ajornar, sense data, les obres d’acabament de la depuradora a la pedrera de Montpalau. De moment, no hi haurà ni aula didàctica sobre el cicle de l’aigua, ni integració paisatgística de la infraestructura, ni el que és pitjor, no hi ha previst el tractament terciari. Demanem a l’Ajuntament, que pressioni a l’ACA per definir un calendari on, de manera gradual, es vagin desenvolupant aquests projectes que són essencials per la millora que suposarà tenir l’aigua residual correctament tractada.

ARTICLE D’OPINIÓ DEL PERIODISTA PEP MONTES A VILAWEB SOBRE LA DESCLASSIFICACIÓ DE LA VALL DE LA RIERA

03/07/08)

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha aprovat la suspensió de llicències urbanístiques a la Vall de la Riera de Pineda, una ja antiga reivindicació de la plataforma que des de fa anys defensa la preservació d’aquest paratge, un dels darrers enllaços naturals que queden entre el sistema marítim maresmenc i el Parc Natural del Montnegre. La gent de la plataforma ho explica amb detall en el seu web, però resumidament venen a dir que aquesta és una bona notícia, tot i que és, tot just, una primera passa que hauria de conduir el consistori pinedenc a la desclassificació del sol urbanitzable que “amenaça” la vall.

Ens hem de felicitar de la novetat, és clar. Però no hem pas d’aturar la vigilància, perquè diversos projectes amenacen la continuïtat i integritat d’aquest espai natural. Per començar, l’ACA ha de tirar endavant la construcció d’una depurada a l’antiga pedrera de Montpalau, i això implica una xarxa de canonades que seguiran, justament, el traçat de la riera. El respecte i la cura amb què es faci (o no) aquesta instal·lació, condicionarà sense cap mena de dubt el futur del paratge.

I no oblidem que el recent traspàs de la titularitat de l’N-II a la Generalitat va posar en agenda el futur desdoblament de l’autopista del Maresme per, teòricament, millorar els problemes de trànsit i connexió de la comarca. De moment, tot apunta a que aquest desdoblament viari portarà la nova carretera a buscar la connexió amb l’antiga N-II a Pineda, creuant, justament, la Vall de la Riera de Pineda. Si això fos així, es partiria pel mig aquest paratge i comprometria tot esforç alternatiu.

Diu la dita que “pensa malament i no erraràs”. No voldria ser pessimista, però m’agradaria pensar que aquesta aturada momentània de l’amenaça urbanística no serà un compensació a l’avançada pels mals, força més gruixuts, que queden per venir. Creuem els dits i mantinguem-nos atents a les notícies de la plataforma, que vetlla admirablement per la salut natural d’aquest racó del Maresme.