INTERVENCIÓ DE CONSOLIDACIÓ A L’ARCADA ROMANA DE L’AQÜEDUCTE SITUADA AL VEÏNAT DE ST. PERE DE RIU (FONT DEL FERRO)

(17/09/12)

La intervenció de consolidació a l’arcada romana de l’aqüeducte situada al veïnat de St. Pere de Riu (Tordera), al paratge de la Font del Ferro, es va iniciar el 21 d’agost i es va concloure el dia 29. El pressupost ha estat el previst per l’entitat de 4.023,80 euros.
D’ells, 1.894,89 els ha aportat la Diputació de Barcelona dins el programa de subvencions a particulars en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació (convocatòria de 2010). La intervenció ha estat efectuada per dos restauradors professionals i ha disposat del vistiplau previ de la Dir. Gral. de Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya). Així, s’ha dut a terme com a intervenció arqueològica
acomplint els requeriments del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat.

La limitació del pressupost ha fet que, almenys en aquesta primera fase, les obres s’hagin centrat en els grans esvorancs i despreniments que tenia la construcció als seus extrems, especialment a l’esquerre (mirant aigües avall del torrent de la font del Ferro).
En aquest costat pràcticament la construcció estava destruïda i separada del vessant orogràfic. La construcció ha estat refeta en aquest punt fins a recuperar la fesomia prèvia. L’altre sector d’intervenció, menys crític des del punt de vista de l’estat de deteriorament, ha estat l’estrep dret, que també presentava un esvoranc important. La intervenció s’ha centrat en aquests dos àmbits i al sanejament de part dels murs.

Resta pendent per a una futura intervenció la intervenció al llarg de la canalització superior i del seu parament. La intenció és portar-la a cap tan aviat possible com els mitjans ho
permetin.

Comentarios cerrados.