LA CASA DE MENOLA O TORRE DE SANTA ANNA: UNA PROPOSTA DE RECUPERACIÓ

Cronologia històrica

La casa de Menola es troba datada des del 1140 amb seguretat i la nissaga dels senyors de Menola, cavallers aloers, des del 1177 amb Pere de Menola fins 1389 en que per ellaç entre Constança de Menola i Bernat de Montrodon, la nissaga passa a ser Montrodon. Aques cognom s’extingeix a finals del XV en que la casa passa a ser de Jeroni Vilana de Montrodon i amb aquesta família continuarà tota l’edat Moderna.

L’edifici

L’edifici actual és una ruïna que conté elments d’època medieval, la torre interior i de començament de l’època moderna, la façana bàsica i fins i tot d’època moderna molt tardana, barroc del XVIII, a la capella dedicada a Santa Anna.

La situació legal de l’immoble actualment és de ben d’interès històric i sense hereu legal ja que els hereus (una cinquantena) no han fet mai l’acceptació d’herència i no es troba registrat ni delimitat. La realitat és que ningú té cura de l’edifici ja molt espoliat. Amés, es troba dins de l’àrea de no deificabilitatde l’autopista (això és, segurament, una raó més per no tenir interès pels possibles hereus.

Proposta

La restauració integral resulta poc viable per raons econòmiques, per causa de l’alt grau de destrucció i per l’absència d’un projecte de viabilitat i valoració posterior de l’edifici.

En funció d’això, es proposa una actuació més modesta: Eliminar les parets externes del conjunt i conservar en tot cas elements singulars (pedres tallades, etc.) que hagin sobreviscut als vàndals organitzats i anàrquics; desenrunar l’interior i procedir al seu arranjamet; desocbrir i consolidar la torre medieval circular (uns 5 m. d’alçada) i reparar la capella de Santa Anna (consolidar parets i posar sostre a dues vessants). De final, ajardinar el conjunt. Sera útil implicar afectivament, el veïnat de la zona i les empreses veïnes per tenir més fàcil la seva vinculació al poble i facilitar el manteniment.

A més llarg terrmini, es podria fins i tot contemplar la confecció d’una ruta esecífica de restes medievals i modernes que des de la torre de Menola, passant per Sant Pere de Riu, Can Jordà (l’antiga Casa de Pineda, altra casa de cavallers), mas Valldejuli de la torre (subtitut de la casa Sant Julià) esgl’esia de St. Genís. O altres alternatives més modestes.

Mitjans

1r. Convertir la Casa de Menola en domini públic:l’alcaldia podria procedit a la seva expropiació per ser un ben cultural no conservat amb un preu simbòlic, fet efectiu a un fons de dipòsits.

2n. La base tècnica d’actuació de partida ja existeix: els plànols fets per Bonet i Garí subministren una eina de qualitat per començar. La part històrica si fos necessària per redactar una memòria, un opuscle, cartells o murals explicatius, resulta de senzilla redacció i sense cost.

Pineda, 26 de juny de 2000

Jesús Rodríguez Blanco

Professor I.E.S. Joan Corominas

Menola

Escribe un comentario

Puede usar HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>