MEDI SOCIO- ECONÒMIC

 

EVOLUCIÓ SUPERFICIAL DELS PRINCIPALS GRUPS DE CONREUS A PINEDA (1862-1999)

ANY

SECÀ (ha. i %)

REGADIU

(ha. i %)

HA. TOTALS

% MUNICIPI

olivera

vinya

cereals secà

Horta

1862

402,3 (91%)

39,9

(9%)

442,18

42,72

66,59 ha. (15,06%)

88,3 ha. (19,96%)

247,31 ha. (55,93%)

?

1945

304,22 (53,98%)

259,4 (46,02%)

563,62

54,46

127,8? (fruit.)*

113,22 ha. (20,09%)

63,2 ha. (11,21%)

229,07 ha. (40,64%)

1982

93 (27,76%)

241 (71,94%)

335

32,37

0

22

6

282 ha. (84,18%)

1989

19 (10,16%)

168 (89,84%)

187

18,07

0

0

0

154 ha.

(82,35 %)

1999

28 (32,18%)

59

(67,82%)

87

8,46

0

11

0

52 ha.

(59,77%)

Font: Pels anys 1862 i 1945, amillaraments. Per a la resta d’anys consultats, dades extretes dels respectius censos agraris (IDESCAT)

Amillarament 1862à Mesura d’equivalència: 1 quartera de 1.225 canes quadrades = 0,2962 ha.

*A l’amillarament de l’any 1945, les 127,8 ha. amb interrogant apareixen esmentades com “fruiters”.

 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE I DE L’EDAT MITJANA DELS

TITULARS DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES A PINEDA

EDATS / ANY

1982

1989

1999

menors 25 anys

1

0

0

25-29

4

2

0

30-34

3

4

0

35-39

7

3

6

40-44

10

12

6

45-49

18

18

3

50-54

31

9

12

55-59

22

22

10

60-64

24

17

6

majors de 65

46

31

7

TOTALS

166

118

50

Edat mitjana

55,36

55,05

53,00

FONT: elaborat a partir de les dades resultants dels censos agraris pels anys respectius (1982. 1989. 1999)

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’OCUPATS AL SECTOR

PRIMARI A PINEDA DE MAR (1981-1996)

ANY

1981

1991

1996

Sector primari

5,7

4,1

3,4

Ocupats al sector primari (residents)

270

237

224

Total d’ocupats residents

4.741

5.802

6.581

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya

 

DISTRIBUCIÓ DEL SÒL URBANITZABLE SEGONS LA MEMÒRIA

JUSTIFICATIVA DEL PLA GENERAL (1991)

 

SOL URBANITZABLE

Residencial

Industrial

Total

Programat

71,71

23,36

95,07

No programat

15,94

11,12

27,06

Total

87,65

34,48

122,13

FONT: Memòria Justificativa. PGOU de Pineda de Mar (vol.II), 1991.

 

RELACIÓ ENTRE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE NOU I CREIXEMENT

DEMOGRÀFIC A PINEDA (1981-2000)

Període

Habitatges acabats

Volum d’habitants equivalents si fos per 1a. residència

(3 habitants/habitatge)

Increment de població empadronada

Diferència entre població equivalent i població empadronada

Stock d’habitatge

1981-1985

1.792

5.376

2.204

+3.172

1.057

1986-1990

1.683

5.049

2.366

+2.683

894

1991-1995

1.119

3.357

1.983

+1.374

458

1996-2000

1.351

4.053

2.700

+1.353

451

Període 1981-2000

5.945

17.835

9.253

+8.582

2.860

Situació de partida (1981)

8.528

25.584

Pob. (1981): 11.747

13.837

4.614

Situació actual (2000)

14.473

43.419

Pob. (2000): 21.000

22.419

7.473

Font: elaboració a partir de les dades obtingudes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Dir. Gral. d’Arquitectura i Habitatge)

 

Escribe un comentario

Puede usar HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>