COMUNICAT RESPECTE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA DEPURADORA DE L’ALT MARESME NORD I DE LA SEVA POSADA EN FUNCIONAMENT

(24/05/12)

Les entitats sotasignants, davant l’endarreriment que pateixen les obres de la depuradora de l’Alt Maresme Nord i, en conèixer l’anunci de l’assignació parcial dels fons necessaris per a l’inici del seu funcionament, volen expressar el següent:

a) Exigir la immediata entrada en funcionament de les instal·lacions pel gran volum d’aigües residuals que diàriament és abocat al mar sense rebre un tractament adequat. Més encara quan la posada en servei de la planta representa uns costos reduïts en relació amb els que ja s’han invertit per a la seva construcció.

b) que es destini part d’aquest fons, prioritàriament, per satisfer totes les afectacions causades i pendents de reconeixement en el sòl agrícola immediat a l’estació de pretractament. Això vol dir l’abonament de les pèrdues ocasionades en collites per l’avaria produïda en l’estació de pretractament, la compensació econòmica per la sobreocupació en temps i en espai de les obres del pretractament així com la realització del perllongament del mur de protecció per les crescudes al torrent de Valldemaniu.

c) que es procedeixi a la finalització de les obres d’asfaltatge del Passeig d’Hortsavinyà per superar la situació d’inseguretat viària que ocasiona el seu actual estat de provisionalitat tant a vianants, com a ciclistes i al conjunt de la mobilitat, en general. Que la finalització d’aquest asfaltatge sigui compatible amb l’execució del passeig de ribera previst, des de l’inici de l’obra, i que ha d’anar paral·lel al curs de la riera.

d) reiterar la necessitat d’establir un calendari per tal que, d’acord amb els mitjans materials i econòmics possibles, es procedeixi a l’execució progressiva tant de la integració paisatgística de la planta en el seu entorn, com de l’execució del tractament terciari així com de l’aula didàctica. Que es valori, tanmateix, les opcions que hi ha de connectar les aigües residuals del veïnat de Sant Pere de Riu a la pròpia depuradora.

e) Les entitats signants exigeixen tant a l’Agència Catalana de l’Aigua com a l’ajuntament de Pineda de Mar que convoqui, sense més endarreriment, la comissió de seguiment que es va crear, el 2008, per informar de la marxa de les obres. Trobem absolutament inacceptable que aquesta comissió no s’hagi reunit des de fa un any i mig, més encara quan aquesta decisió no suposa cap despesa econòmica. La no convocatòria d’aquesta comissió significa una manca flagrant dels compromisos presos per tal d’informar i de discutir les qüestions d’interès que poguessin anar associades al desenvolupament de les obres.

f) Demanem que la comissió de seguiment es trobi de manera periòdica mentre les qüestions anteriors no s’hagin solucionat. Les entitats signants desitgen que aquesta comissió sigui el mitjà per saber quin és el nivell de prestació de servei de les instal·lacions i que sigui una garantia perquè les aigües residuals rebin el tractament que realment pertoca.

ENTITATS SIGNANTS:

Associació MARPI, Associació de Veïns de Sant Pere de Riu, Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme, Plataforma «Salvem la Vall de la Riera», Establiment «Mas Cànovas» (particular)

Pineda de Mar, 23 de maig de 2012