FINALITZACIÓ DE LA SEGONA FASE DE CONSOLIDACIÓ DE L’ARCADA ROMANA DE ST. PERE DE RIU

(21/11/12)

La plataforma “Salvem la Vall de la Riera” comunica que ja s’ha finalitzat la 2a. fase dels treballs de consolidació de l’arcada romana de la Font del Ferro (St. Pere de Riu). Les dues campanyes han estat promogudes per l’entitat si bé, en aquesta segona fase, s’ha comptat amb la supervisió i el finançament íntegre del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Pel que respecta a les dues fases, s’ha publicat una crònica amb els seus detalls així com diverses fotografies, al portal “Tribuna d’Arqueologia”, mitjà de difusió de l’actualitat i d’intercanvi de la recerca arqueològica i paleontològica a Catalunya.

La nostra entitat vol agrair el suport rebut de les institucions, dels tècnics i dels particulars que han fet possible la millora d’aquest element del patrimoni històric.