RENOVEM LA NOSTRA WEB

La nostra ja veterana web s’ha adaptat a les necessitats del nostres visitants. L’objectiu és facilitar la interacció amb les xarxes socials, l’adaptació a tota classe de dispositius mòbils i oferir una millor distribució de la informació.

Esperem que us agradi!

 

 

FINALITZACIÓ DE LA SEGONA FASE DE CONSOLIDACIÓ DE L’ARCADA ROMANA DE ST. PERE DE RIU

(21/11/12)

La plataforma “Salvem la Vall de la Riera” comunica que ja s’ha finalitzat la 2a. fase dels treballs de consolidació de l’arcada romana de la Font del Ferro (St. Pere de Riu). Les dues campanyes han estat promogudes per l’entitat si bé, en aquesta segona fase, s’ha comptat amb la supervisió i el finançament íntegre del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Pel que respecta a les dues fases, s’ha publicat una crònica amb els seus detalls així com diverses fotografies, al portal “Tribuna d’Arqueologia”, mitjà de difusió de l’actualitat i d’intercanvi de la recerca arqueològica i paleontològica a Catalunya.

La nostra entitat vol agrair el suport rebut de les institucions, dels tècnics i dels particulars que han fet possible la millora d’aquest element del patrimoni històric.

INTERVENCIÓ DE CONSOLIDACIÓ A L’ARCADA ROMANA DE L’AQÜEDUCTE SITUADA AL VEÏNAT DE ST. PERE DE RIU (FONT DEL FERRO)

(17/09/12)

La intervenció de consolidació a l’arcada romana de l’aqüeducte situada al veïnat de St. Pere de Riu (Tordera), al paratge de la Font del Ferro, es va iniciar el 21 d’agost i es va concloure el dia 29. El pressupost ha estat el previst per l’entitat de 4.023,80 euros.
D’ells, 1.894,89 els ha aportat la Diputació de Barcelona dins el programa de subvencions a particulars en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació (convocatòria de 2010). La intervenció ha estat efectuada per dos restauradors professionals i ha disposat del vistiplau previ de la Dir. Gral. de Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya). Així, s’ha dut a terme com a intervenció arqueològica
acomplint els requeriments del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat.

La limitació del pressupost ha fet que, almenys en aquesta primera fase, les obres s’hagin centrat en els grans esvorancs i despreniments que tenia la construcció als seus extrems, especialment a l’esquerre (mirant aigües avall del torrent de la font del Ferro).
En aquest costat pràcticament la construcció estava destruïda i separada del vessant orogràfic. La construcció ha estat refeta en aquest punt fins a recuperar la fesomia prèvia. L’altre sector d’intervenció, menys crític des del punt de vista de l’estat de deteriorament, ha estat l’estrep dret, que també presentava un esvoranc important. La intervenció s’ha centrat en aquests dos àmbits i al sanejament de part dels murs.

Resta pendent per a una futura intervenció la intervenció al llarg de la canalització superior i del seu parament. La intenció és portar-la a cap tan aviat possible com els mitjans ho
permetin.

INSTAL·LATS 2 NOUS PLAFONS INFORMATIUS

(16/07/12)

Amb data de 16 de juliol han estat instal·lats dos plafons didàctics per explicar el funcionament tant de l’antic molí fariner com del forn de calç de Can Marquès. Els plafons han estat dissenyats per la Diputació de Barcelona a partir del material facilitat per la Plataforma. Els plafons s’inclouen dins del recorregut del sender local SL C 101 que l’entitat ha confeccionat amb l’ajut dels tècnics del Parc del Montnegre-Corredor. Confiem que aquests plafons seran un bon mitjà per interpretar el funcionament d’aquests elements del nostre patrimoni restaurats per la Plataforma.

Forn de calç de Can Marquès

COMUNICAT RESPECTE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA DEPURADORA DE L’ALT MARESME NORD I DE LA SEVA POSADA EN FUNCIONAMENT

(24/05/12)

Les entitats sotasignants, davant l’endarreriment que pateixen les obres de la depuradora de l’Alt Maresme Nord i, en conèixer l’anunci de l’assignació parcial dels fons necessaris per a l’inici del seu funcionament, volen expressar el següent:

a) Exigir la immediata entrada en funcionament de les instal·lacions pel gran volum d’aigües residuals que diàriament és abocat al mar sense rebre un tractament adequat. Més encara quan la posada en servei de la planta representa uns costos reduïts en relació amb els que ja s’han invertit per a la seva construcció.

b) que es destini part d’aquest fons, prioritàriament, per satisfer totes les afectacions causades i pendents de reconeixement en el sòl agrícola immediat a l’estació de pretractament. Això vol dir l’abonament de les pèrdues ocasionades en collites per l’avaria produïda en l’estació de pretractament, la compensació econòmica per la sobreocupació en temps i en espai de les obres del pretractament així com la realització del perllongament del mur de protecció per les crescudes al torrent de Valldemaniu.

c) que es procedeixi a la finalització de les obres d’asfaltatge del Passeig d’Hortsavinyà per superar la situació d’inseguretat viària que ocasiona el seu actual estat de provisionalitat tant a vianants, com a ciclistes i al conjunt de la mobilitat, en general. Que la finalització d’aquest asfaltatge sigui compatible amb l’execució del passeig de ribera previst, des de l’inici de l’obra, i que ha d’anar paral·lel al curs de la riera.

d) reiterar la necessitat d’establir un calendari per tal que, d’acord amb els mitjans materials i econòmics possibles, es procedeixi a l’execució progressiva tant de la integració paisatgística de la planta en el seu entorn, com de l’execució del tractament terciari així com de l’aula didàctica. Que es valori, tanmateix, les opcions que hi ha de connectar les aigües residuals del veïnat de Sant Pere de Riu a la pròpia depuradora.

e) Les entitats signants exigeixen tant a l’Agència Catalana de l’Aigua com a l’ajuntament de Pineda de Mar que convoqui, sense més endarreriment, la comissió de seguiment que es va crear, el 2008, per informar de la marxa de les obres. Trobem absolutament inacceptable que aquesta comissió no s’hagi reunit des de fa un any i mig, més encara quan aquesta decisió no suposa cap despesa econòmica. La no convocatòria d’aquesta comissió significa una manca flagrant dels compromisos presos per tal d’informar i de discutir les qüestions d’interès que poguessin anar associades al desenvolupament de les obres.

f) Demanem que la comissió de seguiment es trobi de manera periòdica mentre les qüestions anteriors no s’hagin solucionat. Les entitats signants desitgen que aquesta comissió sigui el mitjà per saber quin és el nivell de prestació de servei de les instal·lacions i que sigui una garantia perquè les aigües residuals rebin el tractament que realment pertoca.

ENTITATS SIGNANTS:

Associació MARPI, Associació de Veïns de Sant Pere de Riu, Unió de Pagesos-Assemblea Pagesa del Maresme, Plataforma «Salvem la Vall de la Riera», Establiment «Mas Cànovas» (particular)

Pineda de Mar, 23 de maig de 2012