PRESENTACIÓ

La Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda pretén salvar i millorar l’entorn natural, presionar a l’administració perquè ajudi la potenciació de l’agricultura i salvar la riquesa arqueològica de la vall.

 

La Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda està composada per persones de diversa procedència professional i ideològica. No hi ha cap formació política o entitat com a tal dins la Plataforma, actuant tots els seus membres a títol individual, units tan sols per la seva sensibilitat amb l’espai natural de Pineda.